Tag Archive | poslovice o sreći

Poznate poslovice – 5713

U postolareve žene poderane su cipele.

Suncu ne treba paliti svijeću.

Čoveku je data reč, da preruši svoje misli.

Ne vjeruj prijatelju za trpezom nego na vratima od tamnice.

Od sve kradje na Božid ni mesa.

Ako želiš vidjeti dalje, moraš se popeti više.

Nikad ne bacaj blato u bunar iz koga si nekad pio.

Maćeha zla utjeha.

Oglasi