Tag Archive | poslovice o ljubavi

Poslovice – 4793

Čovik zustane, pensir gre naprid.

Svoja kuda, svoja volja, za svakog je ponajbolja.

Bolje je dati vunu, nego živu ovcu.

Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.

Ne kupuj mačka u vredi.

Žensko je ljeto po Petrovu.

Ne boj se cuke koji laje, nego onoga koji reži.

Gdi je kolo bez kokana?

U tuđoj je ruci uvijek vedi komad.

Zabrinuo se kao da su mu lađe potonule.

Oglasi